dr n. med. Wroński Jakub
dr n. med. Wroński Jakub
reumatolog

Na co dzień pracuję jako reumatolog w Klinice Reumatologii Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie. Studia na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym ukończyłem z wyróżnieniem za całokształt osiągnięć naukowych. Pracę naukową kontynuowałem na studiach doktoranckich Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego uzyskując tytuł doktora nauk medycznych za rozprawę dotyczącą oceny bezpieczeństwa leków biologicznych stosowanych w reumatologii. Jestem autorem międzynarodowych publikacji naukowych z zakresu reumatologii i chorób wewnętrznych, lecz największą satysfakcję daje mi praca z pacjentami, którym zawsze staram się poświęcić należytą uwagę.