BADANIA
Badanie audiogram


Audiogram
jest tograficzne przedstawienie wyniku badania audiometrycznego. Badanie ocenia sprawność narządu słuchu (częstotliwość, głośność).Tony generowane są przez audiometr.  Na audiogramie zapisywane są progi słyszenia tonów czystych przedstawiające częstotliwość i głośność w dB HL (ang. hearing level – próg słyszenia). Badanie przeprowadza się dla każdego ucha oddzielnie.