BADANIA
Badanie genetyczne TEST PAPP-A


Test podwójny – test PAPP-A
należy do grupy tzw. przesiewowych badań prenatalnych. Dzięki niemu można określić prawdopodobieństwo wystąpienia u dziecka zespołów wad wrodzonych, takich jak zespół Downa, Edwardsa czy zespół Pataua. Test PAPP-A wykazuje największą dokładność pomiaru. Dzięki niemu wykrywa się aż 9 na 10 płodów z zaburzeniami.

Badanie PAPP-A obejmuje pobranie od matki próbki krwi, którą następnie bada się w laboratorium pod kątem wykrycia poziomu dwóch białek: beta – HCG i PAPP-A (ciążowego białka osoczowego). Niewiele pacjentek zdaje sobie sprawę z tego, że “test pappa” nie jest tylko badaniem biochemicznym. Oprócz badania krwi obejmuje ono także:

  • Szczegółowy wywiad lekarski (rozmowa z ginekologiem).
  • Specjalne badanie USG przezierności karkowej


W przypadku negatywnego wyniku badania, nie trzeba wykonywać dalszych testów. Gdy jednak zdarzy się, że istnieje ryzyko urodzenia dziecka z którymś z zespołów, lekarz zaleci wykonanie amniopunkcji

Kiedy należy przeprowadzić badanie?

Test PAPP-A wykonuje się pomiędzy 10 a 14 tygodniem ciąży, (ściślej od ukończonego 10 tygodnia ciąży do 13 tyg. i 6 dnia ciąży).

Zaleca się jego wykonanie u kobiet bez względu na ich wiek. Choć ryzyko urodzenia chorego dziecka wzrasta po 35. roku życia i wówczas bezdyskusyjnie powinno się poddać takiemu badaniu, mogą wykonywać go również kobiety młodsze.

Badanie można wykonać u lekarza ginekologa – położnika