dr Kaczyńska Anna
dr Kaczyńska Anna
ginekolog – położnik

Od samego początku życia zawodowego związana byłam z Panem Profesorem Romualdem Dębskim, pod którego pilnym okiem zdobywałam kolejne szczeble edukacji zawodowej. Początkowo związana byłam z Oddziałem Położniczo - Ginekologicznym Szpitala Bielańskiego, a później także z Dębski Clinic. Moje zainteresowania ogniskowały się na patologii szyjki macicy, czego następstwem było uzyskanie przeze mnie certyfikatu Europejskiej Federacji Kolposkopii (EFC). Po uzyskaniu specjalizacji w zakresie położnictwa i ginekologii, rozpoczęłam współpracę z pracownią diagnostyki prenatalnej, zakończoną przeze mnie uzyskaniem certyfikatu USG Fetal Medicine Foundation. Od siedmiu lat zawodowo związana jestem z wiodącym w Polsce ośrodkiem IVF- przychodniąleczenia niepłodności Novum, gdzie zajmuje się parami starającymi o ciążę. Ta pasjonująca praca wymaga ode nie stałego rozwoju i poszerzania swojej wiedzy, czego konsekwencją jest przynależność do licznych europejskich towarzystw naukowych, takich jak: ESHRE, COGI oraz ISGE. W swojej pracy ogniskuję się na pacjentkach przystępujących do procedury zapłodnienia pazaustrojowego, z zespołem policystycznych jajników, przedwczesną niedoczynnością jajników oraz endometriozą. Dalsze podnoszenie kwalifikacji, pozwala mi uzyskać jeszcze wyższy pułap sztuki medycznej, co jak wierzę, przekłada się na jeszcze lepszą opiekę medyczną, nad rzeszą chorych pacjentek, szukających u mnie wsparcia, trafnej diagnozy i skutecznej terapii medycznej. Wolny czas staram się poświęcać na rozwijaniu mojej największej miłości …., jaką jest żeglarstwo. Eksplorowanie mórz i oceanów, poczucie wiatru we włosach, kiedy stoję za kołem sterowym, prowadząc kilkunastrometrowy jacht, to nie tylko zwiedzanie. To kontakt z naturą, niezapomniane chwile, które wzbogacają mnie najbardziej i nadają sens temu wszystkiemu, co robię.