lek. Berbeka Krzysztof
lek. Berbeka Krzysztof
ginekolog – położnik

Specjalista położnictwa i ginekologii, zawodowo związany z Kliniką Położnictwa i Ginekologii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Szpitalu Bielańskim w Warszawie oraz Poradnią Centrum Medycznego Żelazna.
Zajmuje się prowadzeniem ciąży, diagnostyką i terapia zaburzeń ginekologicznych oraz diagnostyką ultrasonograficzną, w tym prenatalną. Ekspert Uniwersytetu Barcelońskiego w dziedzinie ultrasonografii matczyno-płodowej, posiada certyfikat Fetal Medicine Foundation uprawniający do wykonywania badań ultrasonograficznych w I trymestrze ciąży z oceną ryzyka wystąpienia wad genetycznych płodu (test PAPP-A) oraz diagnostyki preeklampsji (stanu przedrzucawkowego). Wykonuje badania neurosonograficzne, służące do oceny rozwoju mózgu płodu oraz nieprawidłowości i wad ośrodkowego kładu nerwowego. Wykładowca na kursach specjalizacyjnych dla lekarzy.